- Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bierman & Bierman

Inhoud
Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Identiteit van de verkoper

Artikel 3. Het product
Artikel 4. De klant
Artikel 5. De prijs
Artikel 6. Levering
Artikel 7. Retourneren
Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9. Geschillen

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op elk aanbod, alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BIERMAN & BIERMAN zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing voor de consument (hierna ‘klant’). Deze zijn enkel een aanvulling op de Nederlandse wet- en regelgeving inzake consumenten, leveringsvoorwaarden, herroepingsrecht e.d..

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Deze algemene voorwaarden zijn ook in de winkel in te zien.

1.3 Wordt er om welke reden dan ook van de algemene voorwaarden afgeweken, dan kan dit enkel na schriftelijk overeen te zijn gekomen.

1.4 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd en aangepast worden. De hierna overeengekomen algemene voorwaarden gaan in zodra deze op de website zijn aangepast en de klant een nieuwe bestelling plaatst.

Artikel 2. Identiteit van de verkoper.
Naam ondernemer: Bierman & Bierman
Bezoek- en correspondentieadres: Biltstraat 46, 3572 BC te Utrecht
Telefoonnummer: (0031)30-6624544. Bereikbaar gedurende openingstijden. Kijk voor de actuele openingstijden op de website.
Email: info@biermanenbierman.nl
Website: www.biermanenbierman.nl

KVK: 57896267

Artikel 3. Het product
BIERMAN & BIERMAN verkoopt bier met en bier zonder alcohol en aan bier gerelateerde artikelen zoals T-shirts, bierglazen, boeken, brouwpakketten om zelf bier mee te maken, cadeaus en -verpakkingen en aanverwante zaken. Bierman & Bierman verzorgt evenementen zoals Ontmoet de Brouwer en bierproeverijen.

 
Artikel 4. De klant
4.1 BIERMAN & BIERMAN wil en mag geen alcohol verkopen en leveren aan personen onder de 18 jaar. In de bestelprocedure zijn diverse leeftijdscontroles ingebouwd. Om te zorgen dat de producten van BIERMAN & BIERMAN uitsluitend aan meerderjarigen worden overhandigd – en daarmee in lijn met wet- en regelgeving wordt gehandeld – kan de bezorger naar de leeftijd van de klant informeren en de klant om legitimatie vragen.

4.2 Wanneer de klant zich bij afgifte van het pakket niet als 18-jarige of ouder kan legitimeren, wordt de afgifte van het pakket geweigerd. Na drie pogingen wordt het pakket teruggezonden naar BIERMAN & BIERMAN.

Artikel 5. De prijs
5.1 Alle vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.


5.2 BIERMAN & BIERMAN kan de prijzen van haar producten wijzigen.

5.3 Betaling aan BIERMAN & BIERMAN kan per factuur, overschrijving, IDEAL, VISA of Mastercard en in de winkel ook met contant geld. BIERMAN & BIERMAN maakt gebruik van Stichting Mollie Payments voor betalingsverkeer online; op het bankafschrift wordt deze naam vermeld als ontvanger.

Artikel 6. Levering
6.1 BIERMAN & BIERMAN zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bestellingen in ontvangst nemen en de uitvoering ervan verrichten.

6.2. De levering wordt gedaan op het adres zoals dat door de klant is gecommuniceerd. De verantwoordelijkheid bij het juist invoeren van de adresgegevens ligt bij de klant.

6.3 BIERMAN & BIERMAN besteedt de verzending van de pakketpost uit aan PostNL, het pakket wordt voorzien van een Track & Trace-code en bij de aflevering aan de deur kan er om een identiteitsbewijs gevraagd worden.

6.4 BIERMAN & BIERMAN streeft ernaar bestellingen binnen 48 uur over te dragen aan verzender PostNL. De klant krijgt hiervan een bevestiging.

Artikel 7. Retourneren
7.1 Indien de klant om welke reden dan ook ontvangen artikelen niet wil afnemen, is daar een bedenktijd van 14 dagen voor. Binnen deze periode moet de klant BIERMAN & BIERMAN schriftelijk laten weten van de koop af te willen zien en laten weten gebruik te willen maken van het herroepingsrecht. De klant dient het product/de producten zelf te retourneren aan BIERMAN & BIERMAN en eventuele kosten hiervan komen voor de rekening van de klant. Aangeraden wordt om de retourzending inclusief Track & Trace-code te versturen. Het risico van de verzending (breuk, vermissing, e.d.) is voor de klant.

7.2 Wanneer de klant zich bij afgifte van het product niet kan identificeren als 18-jarige en het bestelde bij een derde poging retour wordt gestuurd naar BIERMAN & BIERMAN, dan betaalt de klant voor de verzendkosten, maar worden de kosten voor de producten in het pakket geretourneerd aan de klant.

7.3 Retourzendingen dient de klant alvorens de verzending plaats vindt aan te melden via het retourformulier op de website.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht
In aanvulling op de producten waarvan het herroepingsrecht bij wet is uitgesloten, zijn er nog enkele producten die niet geretourneerd kunnen worden.
8.1 BIERMAN & BIERMAN bestelt en/of koopt graag in op verzoek van de klant. Wanneer dit gebeurt, is voor dit product het recht op herroeping uitgesloten.
8.2 Artikelen die aangeduid zijn met ‘OP = OP’, afgeprijsde artikelen en ‘Web-only’ producten.
8.3 Artikelen die op verzoek van de klant vervaardigd zijn en/of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
8.4 Producten die een houdbaarheid van minimaal 1 maand hebben.
8.5 Boeken en tijdschriften.

Artikel 9. Geschillen
9.1 Op overeenkomsten tussen BIERMAN & BIERMAN en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

9.2. BIERMAN & BIERMAN streeft ernaar om geschillen zonder tussenkomst van anderen op te lossen en een oplossing te vinden waarin beide partijen zich kunnen vinden.

9.3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven per e-mail worden ingediend bij BIERMAN & BIERMAN.

9.4 Bij BIERMAN & BIERMAN ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BIERMAN & BIERMAN binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.